มีข้อจำกัดเรื่องขนาดและน้ำหนักสัมภาระหรือไม่?

ตั๋วผู้ใหญ่นำสัมภาระขึ้นรถไฟได้ 20 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัมสำหรับตั๋วเด็ก แต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 130 เซนติเมตรสำหรับรถไฟความเร็วสูง และไม่เกิน 160 เซนติเมตรสำหรับรถไฟประเภทอื่น (ยาว + กว้าง + สูง) ติดต่อเจ้าหน้าที่ หากสัมภาระมีขนาดหรือน้ำหนักเกินกำหนด เนื่องจากคุณอาจไม่สามารถนำขึ้นรถไฟ

ไม่สามารถนำวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามเข้าสถานีหรือขึ้นบนรถไฟ แต่นำสิ่งของเหล่านี้ขึ้นรถไฟได้ในจำนวนจำกัด:

- น้ำยาทาเล็บ น้ำยาย้อมผม หรือเคมีสีเคลือบต่างๆ (ไม่เกิน 20 มิลลิลิตร)

- ละอองของเหลว เช่น สเปรย์ฉีดผม, โฟมใส่ผม, ยาฆ่าแมลง หรือน้ำหอมปรับอากาศ (ไม่เกิน 120 มิลลิลิตร)

- ไม้ขีดไฟไม่เกิน 2 กล่อง

- ไฟแช็กแบบธรรมดาไม่เกิน 2 ชิ้น

Brand of the Year Awards 2020, South Korea
Brand of the Year Awards 2020, South Korea
Google Material Design Awards 2019
Google Material Design Awards 2019
Asia eCommerce Awards 2019, Hong Kong
Asia eCommerce Awards 2019, Hong Kong